Klinikkens grundlag

Lægehuset Sct. Nicolaiklinikken er en enmandspraksis  men med en eller flere uddannelseslæger ansat . Du vil altid kunne bede om tid ved Leif Nielsen til planlagte konsultationer med en ventetid på 7-10 dage . Ved akutte sygdomme må du påregne at uddannelseslægen og Leif Nielsen deler patienterne “på lige fod”.  Ofte er der mulighed for hurtigere  tid hos uddannelseslægen, der naturligvis er superviseret af Leif Nielsen.

I lighed med mange andre lægeklinikker, har vi ofte uddannelseslæger, da vi fungerer som efteruddannelsessted for læger, som planlægger at blive praktiserende læger eller hospitalslæger. Uddannelseslægen arbejder tæt sammen med Leif Nielsen , der står som garant for, at det sundhedsfaglige arbejde er korrekt. I forbindelse med uddannelsesforløbet kan konsultationerne blive videooptaget til senere gennemgang – men kun ved accept fra patienten

 

Vores målsætning er at drive sundhedsklinik med etik og stil  med rødder i den gamle famillielægetradition.

I vores klinik ønsker vi ikke at udføre behandling eller undersøgelsesforløb som et af lægen autoritært besluttet forløb. Vi ønsker en dialog med patienterne omkring forestillinger om årsag til symptomer – dialog om hvilke undersøgelsesmuligheder der er, hvilke der skal vælges. Ud fra resultaterne tager vi en dialog om, hvilke muligheder for behandling /afståelse fra behandling patienten har.

DET ER VIGTIGT AT FORSTÅ, AT DETTE IKKE SKAL OPFATTES SOM USIKKERHED HOS OS – MEN I STEDET SKAL SES SOM PATIENTBEHANDLING EFTERLEVENDE
SUNDHEDSSTYRELSENS VEJLEDNINGER