Læger

Leif Max Nielsen
Speciallæge i Almen Medicin

Født i 1959
Praktiserende læge i 1994

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk Selskab for Maritim Medicin  (Søfolks arbejdsvilkår og helbredsricici )

 

Leif har en generel almenmedicinsk interesse men har gennem tiden arbejdet meget med smertebehandling med fokus på bevægeapparatssmerter, som behandles med alle
behandlingsredskaber inklusiv akupkunktur, steroidblokader, medicin, manipulation og fysioterapi i samarbejde med lokale fysioterapeuter og kiropraktorer.

Leif har desuden fokuseret meget på læge-patientforholdet, kommunikation og samtalebehandling.

De senere år har klinikken prøvet at være med i forreste linie med etablering af den arbejdsfordeling i praksis regionerne ønsker. Klinikken udfører nemlig en  kontrol af patienter med kroniske sygdomme som “shared care” (et samarbejde) mellem sygeplejerske og læge på en måde, hvor den gamle familielægetradition bevares.

Samtidig har Leif valgt at have uddannelselæger i klinikken, hvilket giver bedre tid til den enkelte patient, sikring af uddannelse af nye læger som
får et indblik i den gamle familielægetradition. Samtidig sikrer det,  at klinikken hele tiden følger med den nyeste udviklinger inden for specialet
almen medicin og de nyeste behandlingsprincipper af patienter i andre specialer.

 

Læge Nanna Brandt Rheinhart

Læge Nanna Brandt Reinhard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanna  er tiltrådt stilling som som uddannelseslæge til speciallæge  i almen medicin pr 1/9-2017 .

Fra 1/3 fortsætter uddannelsen på sygehuset ved forskellig afdelinger  6 mdr af gangen .  Nanna  vender dog tilbage 1 dag pr måned for at holde kontakten med klinikken og dens patienter .

Da det kun er 1 dag pr måned, er hjemmesiden ikke åben for booking hos hende, men  vil du gerne have konsultation hos Nanna den dag så ring til vores sekretær .  De dage hvor hun er på returdag, kan du også møde hende i stedet for Leif,  da hun så tager alle de akutte patienter .

 

Billede

 

 

 

 

Hjalte Oltmann. Uddannet ved Syddansk Universitet i 2018. Har tidligere arbejdet på Ortopædkirurgisk Afdeling på OUH og Lægerne i Harndrup. Desuden forskningserfaring fra Nuklear Medicisnk afdeling på OUH.

Ansat i videreuddannelsesforløb til Speciallæge i Almen Praksis hos Leif Nielsen fra 1/9-2019 til 31/3-2020