Uddannelseslæger

Det er nødvendigt at uddanne de næste generationer af læger, så vi også i fremtiden har højtuddannede og kvalificerede læger til at hjælpe.

Efter afsluttet universitetseksamen og aflagt lægeløfte er man læge. Men der skal en mangeårig videreuddannelse til på sygehuse og i praksis, inden man er blevet speciallæge.

Første trin i uddannelsen er Kliniks Basisuddannelse (KBU), som alle læger skal igennem. Den består af ½ års ansættelse på sygehus, efterfulgt af ½ år i en lægepraksis.

Hvis man skal være speciallæge i almen medicin (praktiserende læge), skal man gennem en 5-årig blok uddannelse, der rummer en del forskellige ansættelser:
2 x ½ år i praksis, derefter 2½ år i forskellige sygehusansættelser og derefter yderligere 1½ år i praksis.

Jeg har en stor glæde ved at være med til at uddanne nye læger i min praksis. Dels kan jeg medvirke til at de nye læger bliver gode samarbejdspartnere med praksis, hvis de skulle vælge at blive sygehuslæger, dels kan jeg derved gøre mit til, at du som patient bliver mødt af en læge som behandler dig på en behagelig og professionel måde, hvis du skulle blive patient i sygehusvæsenet. Sidst men ikke mindst er det også med til, at praksis følger med i den sidst nye behandling, idet de unge læger bærer nyt fra den store “Hvide Verden “.

Derfor gør vi meget ud af uddannelsen i hverdagen. Det betyder, at den uddannelsessøgende læge altid kan kalde på mig til hver en tid. Derudover bliver alle konsultationer gennemgået dagligt ved en supervisionskonference med mig.

Det betyder, at du trygt kan benytte vores uddannelseslæger

I perioder har vi også lægestuderende i praksis. De sidder oftest sammen med mig i konsultationen. De vil dog også have enkelte selvstændige patientkontakter, som altid bliver afsluttet med, at en af lægerne er med.